Aanmelden

Leuk dat je lid wil worden!

  Machtiging

  Voorwaarden
  U verleent hierbij aan B.C. Virtus tot wederopzegging machtiging machtiging de door hem/haar verschuldigde bedragen ter zake van contributie te laten afschrijven van zijn/haar.
  En verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften, welke door de bankinstellingen dienaangaande zijn of zullen worden vastgelegd en een regeling voor de incassoopdrachten te hebben ontvangen.
  Pasfoto informatie
  Heeft u geen digitale pasfoto, lever dan een gewone pasfoto in bij het secretariaat: Achtervliet 10, Werkendam (voorzien van naam, adres en woonplaats gegevens).
  Verder nog vragen?
  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marc Schouwenaars, (penningmeester) via e-mail: penningmeester@bcvirtus.nl
  homepicturebookusercalendar-fullrocketcrossmenuarrow-leftarrow-right