LET OP: AANPASSING SPELREGELS MINI-BASKETBALL
(U8, U10 EN U12)
INGANGSDATUM: 1 JANUARI 2015

Zoals eerder aangegeven heeft het bestuur van de NBB op 26 augustus besloten om de aanpassing van de miniregels met ingang van dit seizoen in te voeren. Aangezien dit weerstanden opriep binnen verschillende rayons is dit nader besproken.

Het bestuur van de NBB heeft nu besloten om de aanpassingen van de miniregels op 1 januari 2015 in te laten gaan. De wijzigingen c.q. aanpassingen zijn hierna weergegeven.

Toelichting

Om de basketballsport in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht te verbeteren, dient een aantal regels en spelsituaties aangescherpt c.q. nader toegelicht te worden.
Het is erg belangrijk om hier goed op in te spelen, omdat de coördinatieve en technische aspecten van het basketball in deze leeftijdscategorieën ontwikkeld worden.

Alle trainers en scheidsrechters, die met deze kinderen werken, hebben hierin dus een bijzondere verantwoordelijkheid. Hun actieve begeleiding hierin is van groot belang voor het succesvol hanteren en toepassen van deze regels en daarmee voor de ontwikkeling van het kind binnen de basketballsport.

Aan de ene kant willen wij kinderen zoveel mogelijk aan de basketballsport binden. Dit houdt in dat iedereen in een positieve atmosfeer kan trainen en ook in de gelegenheid gesteld wordt om wedstrijden te spelen.

Aan de andere kant is het doel van vooral de U12 groep om de individuele technische vaardigheid te vergroten. Tactische zaken in zowel aanvallend als verdedigend opzicht hebben bij deze leeftijdsgroepen nog weinig toegevoegde waarde. Daarom ook staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind boven het winnen van wedstrijden.

De trainers en begeleiders van deze groepen moeten hier al vanaf het begin rekening mee houden bij het voorbereiden van trainingen en wedstrijden.

Van scheidsrechters wordt verwacht dat zij zich vooral als begeleider opstellen in plaats van het zuiver volgen en toepassen van de regels.

Waar in het hierna volgend stuk gesproken wordt over jongens, worden ook de meisjes bedoeld.

Er wordt gespeeld volgens de mini basketbal spelregels van de Nederlandse Basketball Bond. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met de volgende aanpassingen:

1. Vrije worpen
De vrije worp wordt genomen op de plaats waar de cirkel van de bucket het dichtst bij de basket ligt of op een punt ongeveer 1,8 meter beneden de vrije worplijn.

2. Puntentelling

De puntentelling is als volgt:

 • Als er gescoord wordt in de bucket, dan zijn dit 2 punten. 

 • Als er gescoord wordt van buiten de bucket, dan zijn dit 3 punten. 


3. Balgrootte

Er wordt gespeeld met balgrootte 5.

4. Verdediging

 • Man-to-Man verdediging is verplicht. Dit wil zeggen dat de verdediger maximaal op 2 meter 
afstand van de aanvaller dient te staan. 

 • Een duidelijke Man-to-Man situatie moet altijd zichtbaar zijn. 

 • Spelers mogen verdedigd worden vanaf het verlengde van de vrije worp lijn op de aanvalshelft (dus 
3⁄4 veld). 

 • Alle vormen van full court press en/of double teaming zijn verboden. 


Uitzondering op voornoemde regels: 


 1. Als een aanvallende speler bewust niet deelneemt aan het spel, om daarmee een verdedigende 
speler te binden, dan mag de verdedigende speler terugvallen in de verdediging. Als de aanvaller 
actief wordt, dan moet de verdediger direct de 2-meter regel in acht nemen. 3.
 2. Als een verdediger duidelijk is verslagen in een 1-1 situatie, dan mag er geholpen worden. 

 3. Bij een ongecontroleerde fastbreak situatie, is het niet mogelijk dat de verdedigers binnen 2 meter 
afstand van de aanvallers staan. 


5. Aanval

 • Alle vormen van screens op de bal of van de bal af, zijn verboden. 

 • Wat wel is toegestaan zijn give-and-go en het snijden naar de bal toe. 


6. Straffen

 • Bij een overtreding op het zetten van een screen wordt gefloten voor een overtreding en krijgt de 
andere partij balbezit 

 • Bij herhaling van het hiervoor genoemde(het zetten van een screen), wordt de coach eerst 
gewaarschuwd en bij de volgende overtreding bestraft met een technische fout. 

 • Bij het spelen van een zone-verdediging wordt de coach eerst gewaarschuwd en bij herhaling 
bestraft met een technische fout voor de coach.


Zie ook enkele korte videofragmenten van de Duitse Basketball Bond op: 

http://www.basketball-bund.de/jugend-schule/minibasketball/videos-minibasketball

Extra 


 • Omdat winnen niet het belangrijkste doel is bij Mini-basketball is een gelijke eindstand mogelijk. De 
eindstand wordt ‘bevroren’ wanneer een van de teams een voorsprong van 50 punten heeft 
behaald. Er wordt wel verder gespeeld maar de score wordt niet meer bijgehouden. 

 • Bij de allerjongste jeugd (U8 , U10) mag de bal niet uit de handen getikt worden of afgepakt 
worden, wanneer de speler de bal in de handen heeft.Wanneer dit wel gebeurt, wordt er gefloten 
voor een overtreding en krijgt de tegenpartij de bal aan de zijkant. 

 • Naast al deze aanpassingen blijft het wisselen volgens het slangenmodel nog niets van kracht.

Terug naar artikel Spelregels