Beste Leden,

sinds de start van het seizoen wordt er al bij diverse verenigingen gebruik gemaakt van het nieuwe digitale wedstrijd formulier DWF. Bij ons is dat nog niet helemaal het geval. Wel is er door enkele vrijwilligers al heel druk mee geoefend, maar er zitten nog wel veel problemen in.

Het is echter wel tijd dat wij nu ook meer gebruik gaan maken van het DWF, ondanks de problemen, omdat we vanaf 1 januari geen sheets meer mogen insturen. Dan hebben we geen keus meer en moeten we van de NBB het DWF gebruiken. Daarom hebben we besloten om tijdelijk per wedstrijd niet 1 maar 2 mensen in te delen om de score bij te houden, die zowel het DWF gaan invullen als ook nog een sheet. Dit plannen we tot eind december te willen doen. Met deze actie proberen we zoveel mogelijk leden bekend laten maken het nieuwe wedstrijdformulier maar wel met de zekerheid dat er als er iets fout gaat we altijd nog een sheet hebben om in te sturen.

Als voorbereiding willen we iedereen vragen om de korte instructie video's te bekijken die op de NBB site staan: Instructievideo's DWF

Het kan dus zo zijn dat je nu wat sneller ingedeeld wordt voor een taak, maar we gaan er van uit dat jullie hier allemaal medewerking aan geven zodat we zsm weer terug kunnen naar de normale taakindeling.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij één van de bestuursleden.

Bij voorbaat dank / Met vriendelijke groet,
Bestuur BC Virtus