header bcvirtus aanmelding

   


Basketbalvereniging Virtus Secretariaat
p/a Ganzepad 20
4251 VB Werkendam
email: secretaris@bcvirtus.nl
Internet: www.bcvirtus.nl

 

Ja, ik word lid van basketbalvereniging Virtus te Werkendam tot wederopzegging.

Basketbalvereniging Virtus Ledenadministratie
email: ledenadministratie@bcvirtus.nl

(*) = Verplichte velden.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

-- Ongeldige invoer

Wederopzegging dient schriftelijk te gebeuren. Contributie is verschuldigd tot het moment dat de opzegging schriftelijk is ontvangen door de ledenadministratie.

Contributie

De contributie wordt ieder jaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie zal in maandelijkse termijnen worden afgeschreven. Contributie per team:

 

Senioren   294,00
U16 t/m U22   260,00
U12 t/m U14   223,00
U10   206,00
U8   162,00
Recreanten   117,00
Peanuts   9,00


Wij verzoeken u hierbij de onderstaande machtiging in te vullen

Machtiging

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Verleent hierbij aan B.C. Virtus tot wederopzegging machtiging machtiging de door hem/haar verschuldigde bedragen ter zake van contributie te laten afschrijven van zijn/haar.
Ongeldige invoer

En verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften, welke door de bankinstellingen dienaangaande zijn of zullen worden vastgelegd en een regeling voor de incassoopdrachten te hebben ontvangen.
Voor het lidmaatschap is een pasfoto nodig. Heeft u een digitale of zelf gescande pasfoto dan kunt u die uploaden via dit formulier. Heeft u geen digitale pasfoto, lever dan een gewone pasfoto in bij het secretariaat: Achtervliet 10, Werkendam (voorzien van naam, adres en woonplaats gegevens).
U kunt pasfoto's uploaden van het type .jpg .png .bmp en .gif. De maximale grootte is 100kb.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

AntiSpam
Nieuwe code Ongeldige invoer

Heeft u geen digitale pasfoto, lever dan een gewone pasfoto in (met naam, adres en woonpl. gegevens) bij Alice de Laat, Achtervliet 10, Werkendam

bcvirtus nieuws